Algemene voorwaarden

Op alle behandelcontacten en andere vormen van begeleiding bij Yvonne Lankhaar praktijk voor therapie en coaching zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Contact huisarts

Voor het starten van een behandeltraject is geen verwijsbrief van de huisarts nodig. Er mag uiteraard wel een brief van de huisarts aangeleverd worden. Als behandelaar zal ik vragen of ik informatie mag terugkoppelen aan de huisarts. Ik vraag je hiervoor een toestemmingsformulier te ondertekenen. Ik breng de huisarts dan op de hoogte van de start van de behandeling, de behandeldoelen, eventueel een tussentijdse evaluatie en een eindevaluatie bij de afronding van de behandeling.

Inspanningsplicht

Als behandelaar heb ik een inspanningsverplichting en zal mij inzetten om jouw problemen samen met jou op te lossen. Ik heb echter geen resultaatverplichting. Dit betekent dat ik geen garantie kan geven over het resultaat of de duur van de behandeling, mede ook omdat die grotendeels afhankelijk is van je eigen inzet. Ik ben niet verantwoordelijk voor de consequenties van de keuzes die jij maakt tijdens of na de behandeling. Ook niet als deze in overleg met mij zijn gemaakt.

Crisiszorg

Ik ben niet in staat om crisiszorg te leveren. Wanneer er sprake is van een crisis (suïcide-neigingen, psychotische verschijnselen e.d.) neem je altijd eerst contact op met jouw huisarts, die voor jou, wanneer nodig, meteen adequate spoedeisende zorg kan regelen. Uiteraard mag je dan ook altijd contact met mij opnemen om te kijken wat ik aanvullend voor je kan doen op dat moment.

Financieel

Na het behandelgesprek stuur ik de rekening per email. Het bedrag moet uiterlijk 14 dagen na het behandelgesprek betaald zijn. Bij betalingsachterstand ben ik genoodzaakt de behandeling te stoppen. De rekening kun je zelf opsturen naar de zorgverzekering voor een eventuele vergoeding. Je bent zelf verantwoordelijk voor het controleren van mogelijkheden tot vergoedingen bij de zorgverzekeringen. Ik kan je daar eventueel wel bij helpen.

Afzeggen afspraak

Uiteraard kan het voorkomen dat je een afspraak gepland hebt staan maar dat er iets tussengekomen is. Neem in dit geval 24 uur van te voren contact met mij op, dan zal ik geen kosten in rekening brengen. Je kunt ook een email sturen, mocht je mij telefonisch niet kunnen bereiken. Sessies die korter dan 24 uur voor de afgesproken tijd worden geannuleerd, zal ik alsnog in rekening brengen. Ik moet hier tegenover zetten dat ik afspraken kosteloos af kan zeggen in geval van ziekte of andere persoonlijke omstandigheden.

Dossier

Ik houd een dossier bij met aantekeningen van onze gesprekken en mogelijk andere relevante documenten. Sinds de wetgeving in 2016 gewijzigd is ben ik verplicht de dossiers 15 jaar te bewaren en daarna te vernietigen. Je mag altijd opdracht geven het dossier eerder te vernietigen wanneer de behandeling stopt.

Beroepsvereniging en klachtenregeling

Als psycholoog ben ik aangesloten bij het NVPA (Nederlands Verbond van Psychologen, Psychotherapeuten en Agogen). Hierdoor zijn de regels van deze beroepsvereniging op mij van toepassing. Mocht je onverhoopt een klacht hebben en er met mij niet uitkomen, dan kun je dat bij het NVPA melden (www.nvpa.org). Daarnaast ben ik geregistreerd in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Via dit register ben ik onderhevig aan het Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Ik houd mij aan de klachtenregeling conform de nieuwe wetgeving Wkkgz, die vanaf 1 januari 2017 van kracht is. Deze is aangesloten bij de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG), die zorg draagt voor de klachten- en geschillenregeling. Voor de procedure bij een klacht kun je informatie vinden op de website van het NVPA.

Privacy

Op mijn website vind je de privacyverklaring die in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) opgesteld is. Wanneer je een behandel- of coachingstraject start ga je ermee akkoord dat je op de hoogte bent van deze privacyverklaring.